Thursday, 17 December 2009

Wat is beauty oftewel schoonheid.

Wat maakt het dat wij iets als schoonheid ervaren. Wanneer bij het waarnemen van een voorwerp of klank, plaats of idee wij het herkennen als goedheid of als genoegen dan wel bevestiging dan ervaren wij het als schoonheid.
Als een bepaalde entiteit in evenwicht en in harmonie is met de natuur dan ervaren wij dit ook als schoonheid.

Dit leidt tot krachtige gevoelens van aantrekking en emotioneel welzijn. Het beïnvloed ook de manier waarop wij ons eigen bestaan als positief ervaren. Dit is de meest krachtige ervaring die wij kunnen ervaren wanneer wij iets van grote schoonheid zien. Het zien en de ervaring zogezegd is derhalve heel belangrijk.

Geconcludeerd kan daarom worden dat wanneer wij geen beauty oftewel schoonheid zien wij het ook niet kunnen ervaren.

Iets wat een tekort heeft aan evenwicht met de natuur wordt als lelijkheid ervaren. Hierdoor ontstaat er dus een tekort aan schoonheid.

No comments:

Post a Comment